Totte tar ett bett av medaljen - den är äkta!

photo


© ZoT Production AB 2017